"Helena Trovaj" av Samlingsutst��llning Akvareller och keramik