"Kourosh Safinia" av Samlingsutst��llning Akvareller och keramik